top of page

Espai d'experiencies

ACTIVITATS

Psicomotricitat: 

Exercicis d'activitats físiques amb materials diversos (globus, pilotes, diaris .....) imúsica de fons d'acompanyament.                                 
Estimulació de les funcions cognitives: 

Exercicis d'orientació espacial i temporal, percepció, treballs de memòria, pensaments abstractes ...
Manualitats: 

Paper maixé, pintura, vímet .... 

Treball de motricitat fina i relació en grup orientacio temps i dates anuals.
Jocs de taula:  

Dòmino, bingo, parxis, cartes, Oci actiu

Grups de convesació: 

Establir converses sobre una àrea determinada amb l'ajuda de material de suport que facilita l'evocació de records, experiències i emocions viscudes, i que permeten reflexionar sobre els diferentsaspectes de la vida.

Activitats musicals:

Treball de discrimació auditiva, discriminació de sons, cançons, instruments musicals ...

Passejades i estades pel jardí    

SORTIDES

Tots el anys solem fer de 1 a 2 sortides tots els anys afora del Centre.  

El solem escollir entre tots els residents . Ja hem visitat algunas de molt interessants .

CELEBRACIONS

Festes importats com els aniversaris i senyelades per tots les celebrem amb tots els familiars i amics

menjars especials

Tenim menjars especials que compartim intimament amb els nostres residents en ocasions especials com barbacoes, sardinades, molles, etc.

bottom of page