top of page

UNA EXPERIÈNCIA INOBLIDABLE

Per triar una Residència per a majors és important examinar, a més del preu de la plaça i la localització, els factors de qualitat en l'atenció al resident.

CENTRE DE DÍA

ES TRACTA D' UN RECURS SOCIAL INTERMEDI 

Les persones que acudeixen a aquest servei no canvien de domicili, segueixen residint a casa seva i es desplacen durant el dia. Es promou la seva autonomia sense que hagin d'abandonar el seu entorn habitual. El Centre de Dia compleix la funció principal de suport a les famílies. Durant l'estada de les persones grans en els centres la família pot descansar de la seva atenció i les seves cures.

TOTA ESTADA

ES TRACTA D'UN RECURS SOCIAL PER PERSONA EN ESTAT DE DEPENDÈNCIA O VÀLIDA PER A LES SEVES AVD

És un servei d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a les activitats de persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació de dependència

CENTRE COL.LABORADOR

TENIM AQUEST SERVEI TANT PER A INGRÉS DE RESIDÈNCIA O CENTRE DE DIA

Els informem que, d'acord amb la legalitat vigent, hem implantat un programa de Compliance i un Codi Ètic en el si de la nostra organització. Amb això, Xanel Centre Geriàtric segueix la línia de transparència i bona gestió que utilitza com a guia constant en tots els projectes que emprèn, i que té com a objectiu donar un servei de qualitat que constantment es vegi millorat. És compromís de tots continuar amb el nostre bon fer per mantenir uns resultats positius i cada vegada millors.

bottom of page